kgm logo 2

Predmetom činnosti našej spoločnosti je veľkoobchod a maloobchod s tuhým palivom. Predávame energetické uhlie, ekohrášok a uholný prach najvyššej kvality. Naše výrobky dodávame nielen zákazníkom z Poľska, ale aj zahraničným príjemcom. Naša webová stránka obsahuje podrobné informácie o našej činnosti ako aj nami ponúkaných produktoch.

Podnik KGM Sklad paliva sa vyznačuje vysokou inovatívnosťou.  Mnohokrát sme zavádzali riešenia, ktoré predtým neboli implementované na trhu predaja palív v Poľsku. Získane skúsenosti, premyslené investície do rozvoja podniku, veľký ekonomický potenciál a bohaté vedomosti sú charakteristické črty pre našu spoločnosť. Umožňujú nám ony obsluhovať zákazníkov z celej krajiny a Európy. Máme tiež dobre vybavenú a pravidelne modernizovanú infraštruktúru prekládky a prepravy, čo takisto pozitívne ovplyvňuje kvalitu našich služieb.